Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 1991 > Biuletyn - lipiec

Od Redakcji

> Znaki obecności Pana


Życie CL w Polsce

> Być bratem wśród braci

Rozmowa z ks. Zdzisławem Seremakiem

Zdzisław Bradel


Życie CL w Polsce

> Przyjacielu i księże Zdzisławie!

Pożegnanie ks. Zdzisława Seremaka

ks. Józef Adamowicz


> Testament

ks. Zdzisław Seremak


> Do drogiej i umiłowanej wspólnoty polskiej

Po śmierci ks. Zdzisława

ks. Luigi Giussani


Kościół

> Aż do ostatniego tchu życia

Rozmowa z ks. Francesco Riccim

Zdzisław Bradel


Życie CL w Polsce

> Ecce Homo

Homilia wygłoszona w Krakowie na spotkaniu CL w Sanktuarium ECCE HOMO 17 grudnia 1989

ks. Francesco Ricci


> Pierwszy i największy towarzysz drogi

ks. Luigi Giussani


Kościół

> Ruchy kościelne duszą instytucji

12 września Castel Gandolfo. Do kapłanów z ruchu Comunione e Liberazione

Jan Paweł II


Kościół

> „Idźcie i nieście wszystkim narodom prawdę, piękno, pokój"

Audiencja dla ruchu Comunione e Liberazione, 21 września 1984 roku

Jan Paweł II


Kościół

> Bogactwa człowieka

Meeting Przyjaźni między Narodami - Rimini, 29 sierpnia 1982 r. Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II.

Jan Paweł II


Kościół

> List Jana Pawła II na Trzeci Międzynarodowy Kongres Ruchów Kościelnych

Jan Paweł II


Kościół

> Kryteria charakteru kościelnego zrzeszeń laikatu

Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles Laici Ojca Świętego Jana Pawła II o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie - fragmenty


Ruch Komunia i Wyzwolenie

> Środowisko życia odkupionego

W trzydziestu latach historii zjawiskiem wywierającym w Ruchu największe wrażenie jest jedność. Jedność (najwyższa cena bytu) trwająca w życiu Ruchu, jest dokumentem i sprawdzianem jego rzeczywistej zawartości; jego zawartość treści i postaw wobec rzeczywistości jest darem jego zdolności do jedności. „Regnum in se divisum, exterminabitur” mówi Ewangelia: „Królestwo podzielone wewnętrznie, będzie zniszczone”.

ks. Luigi Giussani


Życie CL w Polsce

> Dlaczego trzeba słuchać Papieża?

Wypowiedzi w ankiecie Biuletynu


Ruch Komunia i Wyzwolenie

> Twórczość, która rodzi się ze spotkania

Notatki ze spotkania Rady Krajowej ruchu Comunione e Liberazione, 10 listopada 1990 r.


Ruch Komunia i Wyzwolenie

> Abyś był szczęśliwy

Wystąpienie na Zgromadzeniu Narodowym Compagnia delle Opere, Mediolan, 26 czerwca 1990 r.

ks. Luigi Giussani


Życie CL w Polsce

> Meeting - znaczy Spotkanie

Już po raz trzeci białostocka wspólnota Ruchu organizuje Meeting. Skąd taki pomysł i co chcemy w ten sposób zaproponować?


Świadectwa

> Homo Viator

19-20 sierpień 1989 roku to data kolejnych, czwartych już, Światowych Dni Młodzieży. To dzień spotkania w wierze tych, którzy „otrzymawszy ducha przybrania za synów" - jak mówią słowa św. Pawła wybrane przez Papieża na temat Światowych Dni Młodzieży - chcą podjąć drogę ku pełniejszemu przeżyciu prawdy tych słów. Niech świadectwo Piotra, jedengo z uczestników spotkania w 1989 r. będzie pomocą w podjęciu przybliżającego się daru.

Piotr Chlastawa


Kościół

> Nowa encyklika papieska

Encyklika CENTISIMUS ANNUS Jana Pawła II do czcigodnych braci w episkopacie, do kapłanów i rodzin zakonnych, do wiernych Kościoła Katolickiego i wszystkich ludzi dobrej woli w 100. rocznicę encykliki RERUM NOWARUM.

Jan Paweł II


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją