Menu strony Strona główna Śladów
   
W nowym wydaniu Śladów > LIPIEC / SIERPIEŃ 2019

Okładka numeru 4/2019


OD REDAKCJI
LISTY
LISTY GS
Przyjaźń
W tym roku spotkali się na wakacjach GS w Zembrzycach. Poniżej dzielą się swoimi doświadczeniami z tego wspólnie przeżytego czasu.
PIERWSZY PLAN
Dla dobra wszystkich
Czy wolność religijna jest dobrem także dla tego, kto nie wierzy? Oraz jaki wkład oferuje temu, kto przeżywa problemy współczesnego świata?
Dlaczego są tacy wolni?
Pilna potrzeba stwarzania „uczłowieczających” przestrzeni we współczesnym świecie. Oraz drogi świadectwa dla budowania społecznego i politycznego. Ksiądz Javier Prades, który brał udział w pracach Międzynarodowej Komisji Teologicznej, opowiada o drodze Kościoła związanej z wolnością religijną. Oraz wyjaśnia, dlaczego akt wiary jest dobrem dla wszystkich.
Rosja
Odmienne chrześcijaństwo
Protesty przeciwko budowie kościołów oraz odgórnym przywilejom. Upadek zewnętrznej i upolitycznionej wiary. W ten sposób pośród prawosławnych wiernych oraz w obywatelskim społeczeństwie wschodzą kiełki nowej chrześcijańskiej świadomości. Głosy z Rosji.
Odwaga tego, kto szanuje
Życie razem nie ma nic wspólnego z bezmyślnym kompromisem. Ale jest „koniecznością”. Deklaracja z Abu Zabi, caritas, odpowiedź na prześladowania… Biskup Miguel Ayuso Guixot, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Dialogu Międzyreligijnego, wskazuje drogę do bycia „protagonistami przygody, która ma posmak wieczności”.
Meeting 2019
Narodzić się z tego, co się wydarza
„Tożsamość jest związana z czymś, co zaczyna się i kończy wraz z nami”. Konstytucjonalista Andrea Simoncini konfrontuje się z tematem najbliższej edycji Meetingu w Rimini, który odbywa się już po raz 40. I na nowo proponuje spotkanie jako metodę do stawienia czoła kluczowym kwestiom teraźniejszości.
Wygrzebywanie Boga
Więź z Bogiem, odkrycie głębi siebie jest źródłem wolności w każdej sytuacji. Nawet w więzieniu. Życie Etty Hillesum na jednej z wystaw w Rimini.
ŚCIEŻKI
Pigi Bernareggi
W chwili zawiera się wszystko
Wiara, upływający czas, wielka nowość… Oraz to, czego nigdy nie stracił z zasięgu wzroku. Rozmowa księdza Pigiego Bernareggiego, misjonarza pracującego w Brazylii, z kilkoma przyjaciółmi, którzy z okazji jego 80. urodzin zapytali go, co jego zdaniem wytrzymuje próbę czasu.
Co nigdy się nie kończy?
Pytanie zagarniające dni w szkole, w domu, w gronie przyjaciół. Oraz naznaczające wędrówkę młodzieży z GS. Cecilia, Giada i Kevin opowiadają o spotkaniu z życiem rzucającym wyzwanie wszystkim zranieniom. Oraz czasowi.
Wenezuela
Żyć w Wenezueli
Sytuacja w kraju się pogarsza. I są tacy, którzy – tak jak Gabriela – musieli stracić wszystko, by ocalić syna. Ale nawet tutaj wciąż możliwe jest budowanie poprzez potrzeby i spotkania. Dzisiaj, gdy „polityka albo jest przyjaźnią, albo nie interesuje już żadnego prawdziwego człowieka”.
Kultura
Nadchodzi zmiana
Autor biografii księdza Giussaniego wziął udział w dziesięciu spotkaniach, które odbyły się w czasie dziesięcioetapowej podróży po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w związku z prezentacją amerykańskiego wydania książki. Teolodzy, dziennikarze, wychowawcy, prawnicy oraz zwykli ludzie opowiadają o wkładzie charyzmatu (oraz jego owocach) dla współczesnego człowieka. By stawić czoła bezprecedensowemu kryzysowi
FAKT
Blok M
LEKTURA
Książka miesiąca
Przeogromna stawka
W obliczu tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas – od ataków w Paryżu po zmiany klimatyczne i groźbę wojny – nie jest trudno przyznać, jak realistyczne jest mówienie o „upadku oczywistości”, będącym punktem wyjścia książki Juliána Carróna.

Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją