Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2021 > listopad / grudzień

Ślady, numer 6 / 2021 (listopad / grudzień)

Listy

Listy ks. Juliana Carróna, Diakonii, Davide Prosperiego


LIST KS. JULIÁNA CARRÓNA

Dekret generalny o Stowarzyszeniach wiernych, który reguluje sprawowanie władzy w międzynarodowych stowarzyszeniach wiernych, ogłoszony przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia i wszedł w życie 11 września 2021 roku, stanowi, że „mandaty w centralnym organie zarządzającym na szczeblu międzynarodowym mogą trwać maksymalnie przez pięć lat każdy” (art. 1) i że „ta sama osoba może zajmować stanowisko w centralnym organie zarządzającym na szczeblu międzynarodowym maksymalnie przez dziesięć lat” (art. 2 ).

Dykasteria watykańska stwierdza również, że „stowarzyszenia, w których w chwili wejścia w życie niniejszego dekretu w centralnym organie zarządzającym na szczeblu międzynarodowym funkcje przydzielane są członkom, którzy przekroczyli limity, o których mowa w artykułach 1 i 2, muszą przeprowadzić nowe wybory nie później niż 24 miesiące od wejścia w życie niniejszego dekretu” (art. 4), to znaczy nie później niż do dnia 11 września 2023 roku.

Będąc od ponad dziesięciu lat przewodniczącym Bractwa Comunione e Liberazione, ksiądz Julián Carrón zdecydował się ustąpić z tego urzędu, aby natychmiast umożliwić proces zmiany wymaganej od międzynarodowych stowarzyszeń wiernych uznanych przez Stolicę Apostolską.

Oto list, w którym ksiądz Carrón zakomunikował decyzję wszystkim członkom Wspólnoty CL.

 

https://pl.clonline.org/cm-files/2021/11/16/komunikat-prasowy.pdf

 

LIST DIAKONII

Diakonia Centralna Bractwa CL spotkała się 20 listopada w Mediolanie, aby przyjąć nieodwołalną rezygnację przewodniczącego księdza Juliána Carróna i omówić niektóre kwestie związane z życiem Bractwa, w tym wstępne przekazanie projektu rewizji Statutu zgodnie z wytycznymi Dekretu watykańskiego, który reguluje sprawowanie władzy w międzynarodowych stowarzyszeniach wiernych.

Oto list, który po zakończeniu Diakonii został wysłany do wszystkich członków Bractwa CL.

 

https://pl.clonline.org/cm-files/2021/11/23/list-diakonii.pdf

 

LIST DAVIDE PROSPERIEGO

W sobotę 27 listopada 2021 roku Diakonia Centralna Bractwa CL spotkała się w Mediolanie, aby uzyskać informacje od wiceprzewodniczącego na temat rozmowy, która odbyła się w ostatnich dniach z Dykasterią ds. Świeckich, Rodziny i Życia, przez którą został wezwany po rezygnacji przewodniczącego księdza Juliána Carróna. Davide Prosperi poinformował, że prefekt Dykasterii kardynał Kevin Farrell potwierdził mu, że zgodnie z art. 19 Statutu Bractwa CL w przypadku rezygnacji przewodniczącego jego funkcję obejmuje wiceprzewodniczący. W związku z tym uznał pełnię jego uprawnień jako tymczasowego przewodniczącego Bractwa. Diakonia Centralna zatem jednogłośnie przyjęła do wiadomości powierzone mu zadanie, wyrażając pełną dyspozycyjność i wolę współpracy.

Oto tekst listu, którym Davide Prosperi poinformował wszystkich członków Bractwa CL o treści rozmowy i objęciu przez niego roli tymczasowego przewodniczącego.

 

https://pl.clonline.org/cm-files/2021/11/30/list-davide-prosperi.pdf

 

Tekst komunikatu Davide Prosperiego do Ruchu CL, który został przekazany podczas połączenia wideo 29 ​​listopada, jest dostępny na stronie pl.clonline.org.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją