Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 1994 > Biuletyn (18-20) maj

Życie CL

> Prostota. Pewność. Wolność

Spotkanie Diakonii krajowej z założycielem ruchu CL ks. Luigi Giussanim

Jan Adamowicz


Życie CL

> Mistrz wzrusza nieustannie

Krystyna Borowczyk


Teksty ks. Giussaniego

> Jaką wartość ma dzisiaj nasza chrześcijańska egzystencja?

Notatki ze spotkania kończącego rok pracy dla dorosłych, Mediolan 22 maja 1993 r.


Teksty ks. Giussaniego

> Sens gestu charytatywnego


Memores Domini

> Moje są niebiosa i moja jest ziemia

Alina Rynio


Memores Domini

> Moje serce się raduje

Krystyna Borowczyk


Recenzje

> Dlaczego Kościół?

ks. Andrzej Perzyński


Świadectwa

> Moja historia

Andrzej Toms


Listy - Relacje - Notatki

> Chwila, która była pięknym doświadczeniem

Obóz zimowy w Zębie


Listy - Relacje - Notatki

> Za nic w świecie nie chciałabym stracić tego towarzystwa

ferie w Zębie


Listy - Relacje - Notatki

> Wspomnienia z Włoch

Refleksje dotyczące pobytu we Włoszech w związku z leczeniem brata


> Więcej społeczeństwa mniej państwa


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją