Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2000 > Biuletyn nr 3

Ks. Giussani

> Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i stając wobec nadchodzącego Nowego Roku 2001 pragniemy przypomnieć sobie słowa ks. Giussaniego wyjaśniające znaczenie tych świąt, z życzeniami, aby stawały się one prawdziwymi w naszych wspólnotach

ks. Luigi Giussani


Listy. Emilia Cesana

> Mądra i płomienna

„Ja zmartwychwstałem, aby uczynić cię pewnym, że wszystko, cokolwiek jest w tobie, i z tobą jest zrodzone, nie umrze”


Listy

> Syberyjska przygoda

Chciałbym podzielić się z czytelnikami „Śladów” moimi przeżyciami i refleksjami z podróży do Irkucka, stolicy Syberii Wschodniej, miasta oddalonego od Warszawy około 6500 km. Jeśli Bóg zechce, będzie to miejsce mojej przyszłej pracy misyjnej.

Dariusz Chodyniecki


Aktualności. Częstochowa

> Inauguracja Roku

26 października uczestnicy polskich wspólnot CL spotkali się na Jasnej Górze, aby rozpocząć kolejny rok pracy Szkoły Wspólnoty i powierzyć swoje zaangażowanie Matce Chrystusa. Znakiem przyjaźni i łączności z Ks. Giussanim była obecność Ks. Fabio Baroncini. Eucharystię w kaplicy Cudownego Obrazu koncelebrowali księża z Ruchu. Homilię wygłosił Ks. Jerzy Krawczyk. Spotkanie w Auli Jana Pawła II prowadził Ks. Andrzej Perzyński, zaś Marek Adamowicz przybliżył nam znaczenie śpiewu.

Ks. Andrzej Perzyński


Kultura

> Nasz śpiew - „Nasz Głos"

Nie musimy już powtarzać nostalgicznego: „Przydałby się dobry śpiewnik”. Taki śpiewnik istnieje.

Kornelia Bosowska. Jacek Loroch


Kultura

> Muzyka w pedagogii Ruchu CL

Każdy, kto miał okazję trochę bliżej poznać ks. Luigi Giussaniego, a nawet tylko Ruch, któremu dał początek charyzmat jego osoby, nie mógł nie spostrzec bardzo szczególnego stosunku założyciela CL do muzyki, nacechowanego nie tylko niezwykłą, osobistą pasją i mistycznym wręcz pietyzmem, ale także pedagogiczną troską o to, aby uczynić z muzyki, zwłaszcza ze śpiewu, istotne narzędzie kształtowania zmysłu religijnego uczestników Ruchu, a także wychowywania ich do świadomości bycia ludem.

ks. Joachim Waloszek


CL w Kościele

> Pod znakiem pontyfikatu

Fragmenty książki „Comunione e Liberazione", M. Vitali, A. Pisoni, Milano 1988, cz. 2


Słowo między nami

> „Prośba, która będzie Ci przewodnikiem"

Cała Ziemia pragnie Twojego oblicza. Wstęp


Kultura

> Ikona Bożego Narodzenia

Ikona nie jest po to przede wszystkim, aby ją zanalizować intelektualnie, ale po to, aby ją kontemplować. Dlatego poniższe rozważania mają nas poprowadzić do spotkania: Boga wychodzącego ku człowiekowi przez wcielenie i człowieka, stającego przed ikoną. Każde spotkanie Boga i człowieka jest źródłem łaski, dlatego ikona jest miejscem, z którego promienieje łaska.

ks. Dariusz S. Klejnowski-Różycki


Wydarzenia

> Wychowanie człowieka w świetle Zmysłu religijnego ks. L. Giussaniego

16 listopada 2000 r. Katedra Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki. Katolicki Uniwersytet Lubelski


Wydarzenia

> Być razem, by wnosić zapach wiosny

Notatki ze spotkania studentów z ks. Pino, Lublin, 15 listopada 2000


Wydarzenia

> Świadectwa


Listy

> Mały gest dla maluchów

Ania, Alodna, Anka z Bytomia


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją