Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2005 > styczeń / luty

Strona Pierwsza

> Wiara została nam dana, aby ją przekazywać

Tekst napisany przez ks. Giussaniego na XXI Zgromadzenie Plenarne Papieskiej Rady ds. Świeckich na temat: „Odkryć prawdziwe oblicze parafii”. Rzym 24-28 listopada 2004 r.

Luigi Giussani


Listy

> Nie ma nic banalnego

i inne...


Pierwszy plan

> Dom Botkina. Nowy początek w cieniu Kremla

Niezwykły list z życzeniami od Patriarchy Aleksego II i telegram od Papieża z okazji otwarcia nowej siedziby Centrum Kulturalnego „Biblioteka Ducha” w Moskwie, 19 listopada ubiegłego roku. Miejsce spotkania, przyjaźni oraz dialogu katolików i prawosławnych, świadczących wspólnie, że „Chrystus jest wszystkim we wszystkich”.

Giovanna Parravicini


Społeczeństwo. Sprawa Europy - sprawa demokracji

> Sprawa Europy - sprawa demokracji

Prof. Rocco Buttiglione przebywał w Polsce w styczniu 2005 r. na zaproszenie Instytutu Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z którym współpracuje od ponad 20 lat, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Papieskiej Akademii Teologicznej i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. 12 stycznia wygłosił wykład na KUL w Lublinie, a 14 stycznia na UJ w Krakowie.


Społeczeństwo. Sprawa Europy - sprawa demokracji

> Ludzkie oblicze Europy

Zagrożeniem dla Europy jest nihilizm, rodzący się w jej wnętrzu i prowadzi do wysuszenia źródeł witalności i kreatywności. Chodzi o ocalenie Europy, które nie jest możliwe bez powrotu do podstawowych wartości naturalnych. Fragmenty wykładu «Sumienie w polityce» wygłoszonego 12 stycznia br. na KUL.

Rocco Buttiglione


Społeczeństwo. Sprawa Europy - sprawa demokracji

> Bez ducha

Przyszłość Europy zależy od wyniku walki pomiędzy dwiema alternatywnymi postaciami demokracji. Rezultat zależy od naszych decyzji. Fragmenty wykładu „Koncepcja demokracji na progu XXI wieku” wygłoszonego 14 stycznia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Rocco Buttiglione


Społeczeństwo. Sprawa Europy - sprawa demokracji

> Amerykański przełom

Pokutuje gdzieniegdzie przekonanie, że USA to siedlisko zła, upadająca kraina, której istnienia jedynym uzasadnieniem jest dolar. Chciałoby się ten mit obalić, ale zapewne będzie trudno. W końcu na Amerykę patrzymy głównie przez pryzmat Hollywood, Wall Street, globalizacji i procesów przeciwko katolickim parafiom.

Łukasz Głowacki


CL

> Bóg i okrutna samotność człowieka

Przedstawiamy wywiad, który Gian Guido Vecchi przeprowadził z ks. Luigim Giussanim, opublikowany na łamach Corriere della Sera 15 października 2004 r., z okazji pięćdziesięciolecia powstania ruchu Comunione e Liberazione, pod tytułem: „Giussani. Ja i ludzie z CL. Nasza wiara w twarz świata”.


CL

> Telegramy i życzenia

przesłane ks. Giussaniemu z okazji 50-lecia ruchu CL


CL

> Uczestniczymy w tym samym Ciele

Słowa ks. Luigi Giussaniego skierowane do członków Ruchu Światło - Życie podczas uroczystości poświęcenia „Oaz” Maryi. Krościenko 1973


Kultura

> Widziałem i dotykałem. Wiara: rozum i wolność

Jego przeznaczeniem miała być porywająca kariera w wydawnictwie Einaudi, świątyni kultury laickiej. Jednak w 1964 nastąpiło nawrócenie. Ujrzał i dotknął wiary, która dotąd była mu nieznana i którą lekceważył. Nagły zwrot i kolizja z ówczesnymi wielkimi myślicielami laickimi. Spotkaliśmy Vittorio Messoriego z okazji wydania jego najnowszej książki, poświęconej ukochanemu przez niego Turynowi, ale też zawierającej wątki autobiograficzne.


Kultura. Czarna legenda i fakty

> Czarna legenda i fakty

Na marginesie naszej publikacji „Czarna legenda w świetle faktów” ze Śladów wrzesień/październik 2004.


Kultura. Czarna legenda i fakty

> Fenomen tolerancji

O refleksję na temat artykułu redakcja zwróciła się do historyka ks. dr Piotra Zwolińskiego, adiunkta przy Katedrze Historii Nowożytnej Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

ks. Piotr Zwoliński


Kultura. Czarna legenda i fakty

> Procesy czarownic w Polsce w XVI-XVIII wieku

Nowe aspekty. Uwagi na marginesie pracy B. Baranowskiego (Fragmenty)

Małgorzata Pilaszek


Od redakcji

> Zakład o władaniu Boga w czasie

Zamieszczamy tekst refleksji ks. Giussaniego o Bożym Narodzeniu, napisany dla włoskiego programu telewizyjnego Tg2 na prośbę redaktora Mauro Mazzy i wyemitowany 24 grudnia 2004 r.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją