Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2005 > styczeń / luty

Ślady, numer 1 / 2005 (styczeń / luty)

Społeczeństwo. Sprawa Europy - sprawa demokracji

Sprawa Europy - sprawa demokracji

Prof. Rocco Buttiglione przebywał w Polsce w styczniu 2005 r. na zaproszenie Instytutu Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z którym współpracuje od ponad 20 lat, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Papieskiej Akademii Teologicznej i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. 12 stycznia wygłosił wykład na KUL w Lublinie, a 14 stycznia na UJ w Krakowie.


 


Więcej na ten temat przczytasz w artykułach:

Społeczeństwo. Sprawa Europy - sprawa demokracji

> Ludzkie oblicze Europy

Zagrożeniem dla Europy jest nihilizm, rodzący się w jej wnętrzu i prowadzi do wysuszenia źródeł witalności i kreatywności. Chodzi o ocalenie Europy, które nie jest możliwe bez powrotu do podstawowych wartości naturalnych. Fragmenty wykładu «Sumienie w polityce» wygłoszonego 12 stycznia br. na KUL.

Rocco Buttiglione


Społeczeństwo. Sprawa Europy - sprawa demokracji

> Bez ducha

Przyszłość Europy zależy od wyniku walki pomiędzy dwiema alternatywnymi postaciami demokracji. Rezultat zależy od naszych decyzji. Fragmenty wykładu „Koncepcja demokracji na progu XXI wieku” wygłoszonego 14 stycznia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Rocco Buttiglione


Społeczeństwo. Sprawa Europy - sprawa demokracji

> Amerykański przełom

Pokutuje gdzieniegdzie przekonanie, że USA to siedlisko zła, upadająca kraina, której istnienia jedynym uzasadnieniem jest dolar. Chciałoby się ten mit obalić, ale zapewne będzie trudno. W końcu na Amerykę patrzymy głównie przez pryzmat Hollywood, Wall Street, globalizacji i procesów przeciwko katolickim parafiom.

Łukasz Głowacki


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją