Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 1992 > Biuletyn (6) styczeń

Listy

> Świat należy do tego kto bardziej kocha

Ewa


Listy

> Obóz młodzieżowy. Ząb 1991

Jacek


Teksty ks. Giussaniego

> Który zbawiając zbawiasz darmo

Notatki z rozmowy księdza Luigi Giussaniego ze studentami. La Thuile, Aosta, sierpień 1991


Teksty ks. Giussaniego

> Współodpowiedzialność

Urywki z dyskusji na Radzie Międzynarodowej Comunione e Liberazione - sierpień 1991

ks. Luigi Giussani


> List księdza Giussaniego adresowany do wszystkich wstępujących do Bractwa

Luigi Giussani


> Spotkania studenckie w Polsce

W dniu 11 listopada w Lublinie odbyło się spotkanie inaugurujące nowy rok pracy dla grup uniwersyteckich. Spotkanie to prowadzili dwaj nasi przyjaciele, studenci z Włoch, Paolo i Davide. Jeszcze raz wraz z nimi zagłębiliśmy się w orędzie tegorocznego plakatu wielkanocnego. Według ks. Giussaniego orędzie to najlepiej streszcza zdanie św. Tomasza z Akwinu: Z łaski wypływa światłość. Chcielibyśmy, aby nasze życie było opisane tymi słowami.


Życie CL

> Memores Domini. Powołanie do dziewictwa

Doświadczenie całkowitego oddania się Chrystusowi wyrasta i żywi się tym samym korzeniem Ruchu. „Dziewictwo – podobnie jak małżeństwo – nie może się ostać jeśli jego racją nie jest Chrystus”.

Carlo Wolfsgruber


Życie CL

> Inauguracja roku ruchu Komunia i Wyzwolenie

Wesoła - 26 październik 1991 r.

notatki Krystyny Borowczyk


Życie CL w Polsce. Inauguracja roku pracy CL

> Doświadczenie z Wesołej

Pobyt w Wesołej był kolejnym nowym doświadczeniem, myślę, że nie tylko dla mnie ale i dla wszystkich, którym było dane uczestniczyć w tym spotkaniu.

Baśka


Życie CL w Polsce

> Parę słów o Oratorium

Tekst poniższy został napisany przez Kasię Bazydło, uczennice klasy VI. Podczas swojego pobytu w sanatorium, jeszcze w czasie ubiegłego roku szkolnego napisała „Parę słów o Oratorium”. Jest to żywe świadectwo dziecka, które rzeczywiście przezywa więź z tym miejscem i z ludźmi je tworzącymi. Myślę, że jego wymowa ma mocniejszy wydźwięk niż jakikolwiek opis działalności Fundacji i funkcjonowania Oratorium.

Kasia Bazydło


Życie CL

> Chorwacja. Haniebna obojętność

Apel

Komunia i Wyzwolenie


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją