Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 1996 > Biuletyn (31-32) lipiec / październik

Słowo wśród nas

> Cnota przyjaźni lub: przyjaźń Chrystusa

Fragmenty z niektórych medytacji ks. Luigi Giussaniego wokół 21 rozdzaiły Ewangelii św. Jana w latach 1994-1995


Od redakcji

> Przeszłość bez przyszłości


> List na inaugurację roku

Kard. Józef Glemp


> Czas i świątynia

Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski, Arcybiskup Metropolita Krakowski napisał wstęp do polskiego wydania książki ks. Luigi Giussani „Czas i świątynia”. Książka została opublikowana przez znaną już w Polsce, przez ponad trzydzieści opublikowanych prac, częstochowską Bibliotekę „Niedzieli”. Czytelnik znajdzie w książce różnorodne i ważne tematy: powołanie ochrzczonego, dom Nazaretański, spotkanie z Chrystusem i rozumny charakter wiary chrześcijańskiej.

Franciszek Kard. Macharski


Listy - Relacje - Notatki

> Coś nieprzewidywalnego jest jedyną nadzieją


Listy - Relacje - Notatki

> Cześć doktorze...


Listy - Relacje - Notatki

> Spotkania na Sardynii


Listy - Relacje - Notatki

> Dobry projekt


Listy - Relacje - Notatki

> Powiedz mi jak spędzasz wakacje...

Tego roku, w ostatnich dniach czerwca, zebraliśmy się w Zakopanem, aby spędzić razem wakacje Ruchu. Wśród ponad 270 osób z całego kraju było wiele młodych rodzin z małymi dziećmi.


Życie CL w Polsce

> Rzeczywistość niosąca zbawienie

Zapiski z homilii ks. Józefa Adamowicza wygłoszonej podczas Mszy św. dn. 28 czerwca 1996 r. na wakacjach Ruchu w Zakopanym


Życie CL w Polsce

> Żyjemy, co coś nam się wydarzyło

Notatki ze wskazań końcowych ks. Józefa Adamowicza


Życie CL w Polsce

> Wyjść razem na spotkanie rzeczywistości

Inauguracja roku pracy. Częstochowa `96


Życie CL

> Co nadaje życiu piękno

Notatki z podróży do Kazachstanu

Wojciech Janusiewicz


> Z wielką nadzieją patrzymy w przyszłość

Jan Adamowicz


> Muzyczne wakacje


> Uwiedzenie mitem przyszłości

ks. Sławomir Szczyrba


Wiara i kultura

> Uwiedzeni mitem przeszłości

ks. Sławomir Szczyrba


Kościół. Wywiad z Guzmanem Carriquiry

> Świecki, czyli chrześcijanin

Carriquirry zgodził się przekartkować razem z Tracce umowny słownik Jana Pawła II, zatrzymując się uważniej na niektórych „słowach-kluczach”: świecki, misja, charyzmat, ruch.


> Można tak żyć

Droga wiary

Renato Arduini


> Chrześcijaństwo jest wydarzeniem

Giacomo kard. Biffi


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją