Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 1991 > Biuletyn - maj

Od Redakcji

> Nowe przypomnienie nieustającego zadania


Ruch

> Rekolekcje

5-7 kwietnia 1991 r. - Góra Św. Anny


Teksty ks. Giussaniego

> Spełniona obietnica

Notatki z rozmowy ze studentami, sierpień 1990

Luigi Giussani


Życie CL w Polsce

> Spotkania studenckie w Polsce

W dniach 15-17 marca tego roku, w Wesołej koło Warszawy odbyło się czwarte spotkanie studentów i pracowników naukowych Ruchu.


Świat, w którym żyjemy

> Stanowisko Ruchu CL w obronie życia

Komunia i Wyzwolenie


Słowo Papieża

> Postsynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles Laici Ojca Świętego Jana Pawła II o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie

Fragmenty


Świat, w którym żyjemy

> Przedludzie

Amerykański pisarz Philip K. Dick, autor "Ubika" i "Człowieka z Wysokiego Zamku", przedstawia w jednym z opowiadań świat, w którym prawną granicę między "płodem" a "człowiekiem" przesunięto na lata dzieciństwa


Kościół

> Trzeci międzynarodowy Kongres Ruchów Kościelnych

W Kongresie wzięło udział około 150 przedstawicieli 30 ruchów kościelnych. Dni Kongresu poświęcone były refleksji, wspólnemu przeżywaniu, poznaniu oraz wspólnej modlitwie.


Życie CL w Polsce

> Więcej niż wizja

Jak wspólnota Ruchu CL z Heidelbergu poznała Fundację dla zaniedbanych dzieci w Świdnicy i jak z tego zrodziło się spotkanie. Tekst zamieszczony w numerze 1/1991 Biuletynu CL ukazującego się w Niemczech

tłum. Wojciech Murdzek


Życie CL w Polsce

> Dzieło ruchu Komunia i Wyzwolenie – Fundacja „Ut unum sint"


Kultura

> Kim jesteś Panie?

Wiersz napisany z okazji poświęcenia Domu Fundacji UT UNUM SINT


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją