Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2005 > Jan Paweł II

> Imię twoje powstało z zapatrzenia

Trudno wyrazić cały nasz ból z powodu śmierci Jana Pawła II. Jego odejście przepełnia nas milczeniem owładniętym wdzięcznością oraz pełnym pasji szacunkiem dla Jego osoby i życia. Ten ból łagodzi jedynie pewność Jego nieustannej obecności i pomocy, której z domu Ojca nadal będzie udzielał swojemu umiłowanemu Kościołowi, wstawiając się za nim przed obliczem Chrystusa.

Julián Carrón


> „Chciał dać siebie za Chrystusa i w ten sposób także za nas”

Homilia kardynała wygłoszona podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II

Joseph Ratzinger


> Chrześcijaństwo, spełnione człowieczeństwo

Fragmenty z encyklik Jana Pawła II


> „Kościół sam jest ruchem”

Ruchy w nauczaniu Jana Pawła II


> „Nie jakaś droga, ale ta droga”. Niezmierna wdzięczność dzieci

Przyjaźń z CL. Audiencje, listy...


> Chwałą Boga jest człowiek żyjący

Luigi Giussani


> Testament

Testament Ojca Świętego Jana Pawła II z dnia 6 marca 1979 r. (i późniejsze dodatki)

Jan Paweł II


> Akt notarialny „Rogito”

Przed Mszą pogrzebową w trumnie Papieża umieszczono zapieczętowany, podpisany przez uczestników rytu zamknięcia trumny, akt notarialny, zwany „Rogito”. Dokument zawiera opis przebiegu życia Jana Pawła II.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją