Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2007 > lipiec / sierpie??

Ślady, numer 4 / 2007 (lipiec / sierpie??)

Rodzina

Jakie macierzy??stwo?


Luigi Giussani

Czy bycie ojcem i matk? polega na wydaniu na ??wiat dziecka? Nie! Je??eli po dw??ch, czterech, pi?ciu miesi?cach przygarniasz dziecko urodzone przez inn? kobiet?, i je wychowujesz, ty jeste?? matk?, w znaczeniu fizjologicznym i ontologicznym tego s??owa! Je??eli czynisz to, r??wnie?? nie maj?c go fizycznie ?? poniewa?? tw??j m??? nie chce, czy te?? boisz si? i nie jeste?? pewna, nawet prosz?c o nie Boga ?? je??eli znasz biedne dziecko, kt??re ??yje ??le, krzywdzone przez swoj? rodzin?, i ofiarujesz ca??y sw??j dzie??, m??wi?c rano: ??Panie, ofiaruj? m??j dzie??, aby?? Ty pom??g?? temu dziecku?, jest to macierzy??stwo g???bsze, bardziej ??genetyczne? ni?? jakiekolwiek inne. Faktycznie nasze matki, kt??re by??y matkami chrze??cija??skimi, patrzy??y na nas, swoje dzieci, w taki spos??b!

(Il miracolo dell`ospitalita [Cud go??cinno??ci], Piemme Religio, s. 90-91).

 

Rebecca Walker

??Dla mojego syna biologicznego jestem gotowa umrze?, dla tego adoptowanego nie?. ??Mi??o??? matki jest silniejsza, je??eli istnieje wi??? krwi?. To cytaty z Baby Love: choosing motherhood after a lifetime of ambivalence, nowej ksi???ki Rebecci Walker, kt??ra w Stanach Zjednoczonych rozp?ta??a istn? wrzaw? polemiki. (??) ??Ludzie odeszli od zmys????w z powodu tej ksi???ki?, przyzna??a autorka, feministka, wymieniana przez tygodnik Time w??r??d ??50 przysz??ych lider??w Ameryki?. (??) W oku cyklonu znalaz?? si? rozdzia??, w kt??rym autorka opisa??a r????nic? mi?dzy mi??o??ci?, jakiej do??wiadcza wobec Tenzina a t?, kt??r? budzi w niej Solomon, obecnie nastolatek, adoptowany w czasie, gdy by??a partnerka piosenkarki, lesbijki Me`shell Ndeg?ocello. ??To nie to samo ?? napisa??a Walker ?? mi??o??? wobec syna adoptowanego, nie b?dzie nigdy tak intensywna jak ta, odczuwana dla tego, urodzonego. Dla Tenzina zrobi??abym wszystko. Dla Solomona ?? nie?. W niedawnym wywiadzie da; New York Times wzmocni??a jeszcze to stwierdzenie: ??Podczas gdy jestem gotowa umrze? dla Tenzina, nie s?dz?, ??e zrobi??abym to dla mojego syna adoptowanego?.

(Alessandra Farkas, Corriere della Sera, 12 kwietnia 2007 r.)


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją