Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2014 > maj / czerwiec

Ślady, numer 3 / 2014 (maj / czerwiec)

Meeting. Wystawy

Poza ramą

Są stałym punktem spotkań podczas tygodnia wydarzeń w Rimini. W tym roku pozwolą nam odkryć Tołstoja i archeologię, Péguy’ego i międzynarodową współpracę… Aż po kosmiczne morze. By przekroczyć granice, do których jesteśmy przyzwyczajeni.

Paola Ronconi


Peryferie. Cały tegoroczny Meeting będzie się kręcił wokół tego prostego słowa, które dzięki papieżowi Franciszkowi zyskało godność wcześniej często podważaną zarówno w debatach kulturalnych, jak i w naszych kategoriach myślowych. 

Peryferie materialne, egzystencjalne będą wątkiem przewodnim także wystaw prezentowanych podczas Meetingu, będących zasadniczym elementem tygodnia wydarzeń w Rimini.

A najdalszymi peryferiami, co więcej, najdalszą granicą jest przestrzeń. Jak co roku podczas Meetingu, nauka będzie zajmowała honorowe miejsce, a w tej edycji granice poszerzą się aż po Wszechświat – są to granice tego, co „eksplorowane”, to znaczy „badane bezpośrednio”. Explorers będzie wystawą poświęconą odkrywaniu, a nie obserwowaniu Wszechświata. To nie to samo. Różnica jest taka jak między obserwowaniem z daleka łańcucha górskiego a wspinaniem się na szczyt. Zostaniemy zaproszeni do poznania tego małego kawałka przestrzeni, a jednak tak nieskończenie większego od naszej małej planety, jakim jest przestrzeń Układu Słonecznego, jedyny skrawek kosmicznego morza naznaczony przez człowieka. Będzie więc można wyruszyć z Ziemi i dotrzeć do zewnętrznej granicy Układu Słonecznego na pokładzie wirtualnej sondy Voyager. Ponadto będziemy mogli przenieść się w przyszłość, odkrywając najnowsze misje Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). A wszystko po to, by następnie powrócić, „będąc bardziej świadomym piękna, rozległości oraz odmienności otaczającego nas stworzenia. Aż po strukturę naszego «ja», naszej ludzkiej natury”.

 

Do wnętrza czasu. Mówiąc o peryferiach, w pierwszej kolejności mamy na myśli „najuboższe miejsca na planecie”. Rejony świata, gdzie ubóstwo, głód, wojna dotykają przede wszystkim najbardziej kruchą część ludności. Jak można interweniować, pomóc, przywrócić nadzieję? Na to pytanie od ponad 40 lat stara się odpowiadać codziennie AVSI (Stowarzyszenie Wolontariuszy na rzecz Służby Międzynarodowej) poprzez projekty prowadzone w południowych rejonach świata oraz na wschodzie Europy.

 

Wystawa Na peryferiach świata. Godność i rozwój pomoże zrozumieć, jak wiara może być determinującym czynnikiem w podejmowaniu tych wyzwań. W opowieści o trzech rzeczywistościach (Ekwadorze, Brazylii i Kenii) zostanie ukazana metoda poznawania zagadnień, dzięki którym osoba znajdująca się w trudnościach może odzyskać świadomość swojej godności, odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie i posiąść pełne zrozumienie swojego położenia, prowadzące do prawdziwej przemiany.

 

Przeszłość posiada doniosłość trwającą w czasie. By jednak ją zrozumieć, trzeba ją badać. Oto dlaczego wystawa Z głębi czasu: u początków komunikacji i wspólnoty zabierze odwiedzających w podróż, od paleolitu po neolit, w rejony archeologicznych wykopalisk prowadzonych w Gruzji (w Dmanisi) oraz w Syrii (w Urkeshu). Trzy etapy – percepcja, język i pismo – wyznaczą drogę prowadzącą do odpowiedzi na pytanie: jaka więź pozwala utrzymać w jedności ludzkie grupy? Jeden przykład spośród wielu, które będzie można zobaczyć, to analiza czaszki przynależącej do bardzo wczesnej formy Homo erectus. Badania prowadzą do stwierdzenia, że egzystował on we wspólnocie. Czy stajemy wobec pierwszej na świecie próby aktów hojności oraz caritas?

 

5 listopada mija setna rocznica śmierci Charlesa Péguy’ego. Jest to najlepsza okazja do poznania tego tak umiłowanego przez księdza Giussaniego katolickiego pisarza, geniusza, któremu udało się pojąć chrześcijańskie wydarzenie w całej jego doniosłości. Wystawa Historia cielesnej duszy pozwoli zwiedzającemu poznać jego dzieła poprzez przedstawienie etapów krótkiego życia (zmarł w wieku 40 lat jako żołnierz piechoty podczas I wojny światowej w pierwszej bitwie nad Marną). Nie tylko – będzie ona prawdziwym spotkaniem z Péguym. Wystawa, w rzeczy samej, składać się będzie z czterech części ukazujących różne momenty życia pisarza oraz lektury, które pozwolą wniknąć w jego teksty. Do tego zaprezentowany zostanie niewyemitowany dotąd wywiad z francuskim filozofem Alainem Finkielkrautem.

 

Porażka? Skierowane przez papieża Franciszka wezwanie do chrześcijan, by otworzyli się na spotkanie z drugim, by na wszystkich „peryferiach” głosili chrześcijańską nadzieję, było iskrą, która na tegoroczny Meeting do Rimini „przyprowadziła” Lwa Tołstoja. Dramatyczna relacja między rozdzierającą potrzebą sensu rosyjskiego pisarza a Kościołem jego czasów zadaje głębokie pytania sumieniu dzisiejszego chrześcijanina. Tołstoj jest symbolem „świata”, spragnionego odpowiedzi, której zbyt często nie udaje mu się znaleźć w kościelnych strukturach swojego czasu, zatroskanych o obronę tradycji oraz norm.

 

Wystawa Tołstoj: krzyk i odpowiedź, podzielona na pięć sekcji, rozpocznie się od dzieła Władimira Sołowiowa Krótka opowieść o Antychryście. Kogo spośród słuchających Antychrysta, ofiarującego chrześcijanom hegemonię kulturalną, polityczną, potwierdzenie chrześcijańskich wartości w społeczeństwie, także dzisiaj nie kusiłaby myśl, że przyszło Boże Królestwo na ziemię? Tołstoj zmarł w 1910 roku. Siedem lat później, w 1917 roku, cała Rosja miała zapłonąć ogniem rewolucji, która była pokusą wprowadzenia w czyn projektu Antychrysta Sołowjowa. Czy jest to klęska upadłości? W rzeczywistości młode pokolenia, poruszone wyzwaniem Tołstoja, zaczęły zadawać sobie pytania. W klimacie niepewności panującym w Rosji na początku XX wieku doświadczyły rozumności wiary wskazanej przez starcaJana, jednego z bohaterów Krótkiej opowieści, niewielkiej grupie swoich towarzyszy – żywej Obecność Chrystusa.

 

Więcej o wystawach, zakładki, wiadomości i zapowiedzi wydarzeń najbliższego Meetingu na zmodernizowanej stronie www.meetingrimini.org.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją