Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2008 > wrzesień / grudzień

Ślady, numer 5 / 2008 (wrzesień / grudzień)

CL w Polsce

Dajmy pierwszeństwo rzeczywistości

Relacja z uroczystości 25-lecia


„Wielkie przeżycie! Okazja, aby ożywić więzi, spotkać starych przyjaciół! Można cieszyć się jednością, która trwa i pogłębia się przez tyle lat, niezależnie od okoliczności.” Jest to możliwe, gdyż u jej początków znajduje się spotkanie z czymś prawdziwym, czyli odpowiednim dla każdego serca. Oto okazja, aby znowu stanąć wobec rzeczywistości.

 

Nie przypadkiem 25-lecie Ruchu Komunia i Wyzwolenie w Polsce świętowaliśmy na Jasnej Górze. Jest to miejsce związane z naszą historią od samych jej początków, zarówno przez osobiste dzieje wielu osób, jak i gesty wspólne. Drogi, którymi pielgrzymi wędrowali na Jasną Górę z Warszawy, Lublina, Krakowa, były jednymi z pierwszych miejsc w Polsce, gdzie można było spotkać Włochów z Comunione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie), którzy opowiadali o swoim Ruchu, śpiewali piosenki wyrażające doświadczenie wiary w głęboki i radosny sposób, dawali świadectwo swoją postawą. W ostatnich latach udział młodych ludzi z CL w Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej stał się gestem międzynarodowym, a grupa liczy ponad tysiąc osób. Inauguracja roku pracy Szkoły Wspólnoty już tradycyjnie odbywa się w jasnogórskiej auli im. Jana Pawła II. Przeżywane 18 października, jubileuszowe spotkanie częstochowskie było wydarzeniem niepowtarzalnym i pozostanie na zawsze w pamięci każdej z około pięciuset osób, które wzięły w nim udział. Każda z nich, powracając do swoich osobistych dziejów, może powtórzyć jako własne słowa: „Patrząc na historię obecności charyzmatu księdza Luigi Giussaniego w Polsce, na doświadczenie, które zostało nam podarowane, odczuwamy zdumienie i wdzięczność. Budzi się pytanie: Kim jesteś Ty, który to wszystko czynisz, i kim my jesteśmy, że litujesz się nad nami, posyłając tak licznych świadków?”. Towarzyszyła nam świadomość i pewność, że uczestniczymy w „czymś wielkim”. Stanęliśmy ze wzruszeniem wobec wydarzeń 25 lat naszego życia. Nie było to jednak zwyczajne, sentymentalne wspominanie, gdyż pamięć o tym, co wydarzyło się między nami rozpaliła pragnienie, aby na nowo uczyć sie, jak żyć metodą Ruchu w naszym „tu i teraz”.

Przyjaciele z odległych miast wyruszyli w stronę Częstochowy jeszcze nocą. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 Mszą św. sprawowaną w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Dziękowaliśmy Bogu za dar spotkania z charyzmatem ks. L. Giussaniego, za wszystko, co zostało nam podarowane w 25-letniej historii. Przez wstawiennictwo Maryi prosiliśmy o wierność temu spotkaniu, aby Pan doprowadził do końca rozpoczęte w nas dzieło. Liturgii przewodniczył ks. bp Antoni Długosz – bp pomocniczy diecezji częstochowskiej, natomiast całe spotkanie prowadził ks. Jerzy Krawczyk, krajowy odpowiedzialny Ruchu Komunia i Wyzwolenie w Polsce.

Po Mszy uczestnicy spotkania udali się do Auli im. Jana Pawła II, dla większości z nich doskonale już znanej. W milczeniu zajmowali miejsca, wsłuchując się w piękno muzyki, która wypełniała przestrzeń. Ten sposób wchodzenia do sali jest jedną z cech charakteryzujących wszystkie zgromadzenia Comunione e Liberazione. Tworzy atmosferę pokoju i skupienia, służy wychowywaniu się do bycia uważnym, do zaangażowania całej osoby w przeżycie mającego nastąpić wydarzenia. Ktoś, kto uczestniczy pierwszy raz w tego rodzaju spotkaniu CL jest zazwyczaj zdumiony tym pierwszym wspólnym gestem, wszystkim, którzy są do tej metody przyzwyczajeni bardzo on pomaga. Po wprowadzeniu księdza Krawczyka zaprezentowano przygotowany na tę okazję pokaz multimedialny „25-lecie obecności ruchu Komunia i Wyzwolenie w Polsce”, 1983-2008, który ukazuje historię Ruchu w Polsce, od pierwszych spotkań w 1983 roku do dziś, przez wszystkie wymiary życia polskiej wspólnoty. Dla wielu uczestników spotkania szczególnie ważna okazała się pierwsza część prezentacji, przywołująca pobyty ks. Luigi Giussaniego w Polsce: w Krościenku (11.06. 1973 r. na zaproszenie ks. Franciszka Blachnickiego), Olsztynie koło Częstochowy (1983 r.), Lublinie (KUL, 1984 r.), Krakowie (1985 r.). Niezapomniane wrażenie wywarły fragmenty nagrania z jego pierwszego w Polsce wystąpienia, które miało miejsce 24-25 października 1983 r. w Olsztynie koło Częstochowy. W tej części przedstawiono również ciekawe, ciepłe, wręcz rodzinne spotkania ks. Giussaniego z naszymi przedstawicielami (diakonia) w Mediolanie, w lutym 1994 r.

Druga część prezentacji postawiła nas wobec osób, które w szczególny sposób „pisały” fragmenty polskiej historii CL: wizytorów, najbardziej oddanych i wspierających nas swoją obecnością przyjaciół, oraz kolejnych odpowiedzialnych Ruchu w Polsce.

Następnie mogliśmy uświadomić sobie jak piękne karty tej historii tworzyli studenci, młodzież uczniowska i ci, którzy z nimi pracowali (tu pojawiły się wspomniane już pielgrzymki do Częstochowy, wakacje i rekolekcje studenckie, wakacje i ferie zimowe GS). Przywołaliśmy w pamięci wielkie wzruszenie przeżywane w czasie spotkań z Ojcem Świętym (Częstochowa 1991, Paryż 1997, Rzym 1998, Kraków 2002, Kolonia 2005, Rzym 2007) oraz ożywiające i umacniające działanie wakacji CL (wiele osób doświadczyło, że gesty te stały się dla nich nowym początkiem drogi).

Prezentacja ukazała też nasze zaangażowanie w dzieła charytatywne i kulturalne, przypominając, że nowe człowieczeństwo budzone przez spotkanie z Ruchem znajduje konkretny wyraz w tych właśnie wymiarach życia. Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom Ut Unum Sint w Świdnicy, Stowarzyszenie Otwarte Serce w Zdzieszowicach, praca z dziećmi w domach dziecka w Lublinie czy Gliwicach, kolonie dla dzieci z Lutyni, wyjazdy letnie do Nawsia organizowane dla dzieci z Lublina to dojrzałe owoce, dojrzewających dzięki charyzmatowi CL osób. Organizowane prezentacje książek, konferencje i inne gesty kulturalne to nie wyraz naszych wyjątkowych zdolności organizacyjnych, ale efekty pójścia za, przynależności do ludu rodzącego się z charyzmatu ks. Giussaniego poprzez przynależność.

Ostatnie lata przyniosły Ruchowi w Polsce wzrost liczby osób należących do Bractwa Komunia i Wyzwolenie, co świadczy o tym, że coraz więcej osób podejmujących pracę proponowaną przez Szkołę Wspólnoty odkrywa potrzebę i pragnienie głębszego i poważniejszego przeżywania własnego życia, dostrzegając w propozycji Bractwa własną drogę do świętości.

Po prezentacji zostaliśmy zaproszeni na spotkanie ze świadkami wiary, świadkami doświadczenia CL i wysłuchaliśmy trzech głęboko poruszających świadectw. Ksiądz Joachim Waloszek z Opola – jedna z pierwszych osób, które 25 lat temu poznały i podjęły doświadczenie Comunione e Liberazione w Polsce – porównał spotkanie z Ruchem do „nowego zakochania się w Chrystusie”. Piotr Kozłowski z Białegostoku pokazał swoje „pójśce za” doświadczeniem spotkania w najbardziej dramatycznych wydarzeniach życia, jak śmierć jego żony Doroty. Henryka Kaczyńska z Białegostoku opowiedziała jak doświadczenie odnawia się poprzez posłuszeństwo.

Atmosfera świętowania towarzyszyła nam również przy obiedzie. Czas posiłku jest zazwyczaj okazją do rozmów z przyjaciółmi, przekazania pozdrowień. Tym razem w Domu Pielgrzyma zasiadło wspólnie do stołu 375 osób. Nie zabrakło oczywiście urodzinowego tortu.

Po przerwie głos zabrał ks. Jerzy Krawczyk, który w swoim wystąpieniu wskazał drogę pracy na najbliższy rok. Nawiązując do wysłuchanych wcześniej świadectw i swojego doświadczenia spotkania z Ruchem, przytoczył słowa J. Carròn, powtarzane przez niego w czasie Międzynarodowego Spotkania Odpowiedzialnych CL w La Thuile oraz w wystąpieniu rozpoczynającym roku pracy Szkoły Wspólnoty w Mediolanie, aby dawać pierwszeństwo temu, co Pan czyni pośród nas. „Potrzeba, abyśmy dali pierwszeństwo temu, co Pan czyni pośród nas, w naszej 25-letniej historii, przez tak licznych świadków, abyśmy uczyli się żyć metodą, przez którą Tajemnica wyszła nam naprzeciw”. Potrzeba abyśmy dawali pierwszeństwo rzeczywistości, abyśmy wychodzili od wydarzenia, patrząc na nie, poszerzając rozum, aby dojść do wiary. Do rozpoznania Chrystusa – owego „Ty, który mnie czynisz”.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją