Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2006 > marzec / kwiecień

Ślady, numer 2 / 2006 (marzec / kwiecień)

Kultura. Spotkanie w Legnicy

Rok Jana Pawła II

W pierwszą rocznicę śmierci Papieża-Polaka rozpoczął się legnicki Rok Jana Pawła II. W 1997 roku, bezpośrednio po pobycie w Legnicy, Ojciec Święty przyjął honorwe obywatelstwo tego miasta.


2 czerwca 2007 r. przypadnie dziesiąta rocznica wizyty papieża Jana Pawła II w Legnicy. Wielu legniczan uważa z dumą, że jest to jedyna z najważniejszych dat w historii ich miasta. W ciągu Roku Jana Pawła II chcą oni uczcić pamięć o Papieżu-Polaku poprzez gesty kulturalne i działalność społeczną. Co miesiąc sprawowana będzie msza św. w intencji Jana Pawła II. Dla stworzenia okazji do pogłębienia znajomości papieskiego nauczania odbędą się spotkania poświęcone encyklikom Papieża. Nie zabraknie również koncertów i wystaw.

Aby zachęcić, szczególnie młodych, do podejmowania inicjatyw świadczących o istnieniu pokolenia Jana Pawła II, otwarto konkurs, którego laureaci zostaną uhonorowani legnickim Noblem. Zgłoszone teraz projekty działań edukacyjno-kulturalnych, pomocowych i rekreacyjnych zostaną ocenione 18 maja, w dniu kolejnej rocznicy urodzin Papieża-Polaka. Nagrodą dla najlepszych inicjatyw będzie materialne wsparcie ich realizacji.

Organizatorami Roku są ruch Komunia i Wyzwolenie oraz Stowarzyszenie Obecność. Patronat nad stowarzyszeniem objęli biskup legnicki Stefan Cichy i Rada Miasta, a swoją życzliwością towarzyszył jej ks. Kardynał Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski.

Celem przedsięwzięcia jest ukazanie znaczenia papieskiego dziedzictwa. Pomysłodawcy mają nadzieję, że wyrosną z niego konkretne owoce, coś, co będzie zmieniać ludzi i ich życie, bo pewne jest, że wspólne zaangażowanie nie pozostanie daremne.

Inauguracja Roku Jana Pawła II miała miejsce 4 kwietnia, a wcześniej 2 kwietnia, odbył się Apel młodych przed pomnikiem Ojca Świętego.

W maju planowana jest prezentacja encyklik społecznych, połączona z koncertem Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, wernisaż wystawy prac dedykowanych Janowi Pawłowi II, wykonanych przez nauczycieli akademickich Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz wspólne świętowanie urodzin Papieża.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją