Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2004 > wrzesie?? / pa??dziernik

Ślady, numer 5 / 2004 (wrzesie?? / pa??dziernik)

Pierwszy Plan

Zwyci?stwem Chrystusa jest lud chrze??cija??ski

Mi?dzynarodowe Formu Odpowiedzialnych, La Thuile


Od 17 do 21 sierpnia w La Thuile 800 odpowiedzialnych ruchu CL z 70 kraj??w uczestniczy??o w dorocznym Forum Mi?dzynarodowym. Pog???bienie ??wiadomo??ci historii rozpocz?tej pi??dziesi?t lat temu w szkolnych ??awkach liceum Berchet w Mediolanie, rozprzestrzenianej dzi?? w ca??ym ??wiecie od osoby do osoby, zgodnie z dynamik? spotka??, kt??ra odnawia w spos??b nieprzewidziany pocz?tkowe wydarzenie.

 

Zwyci?stwem jest Pascha i niesmiertelno???. W ten spos??b zwyci?stwem Paschy jest lud chrze??cija??ski. To jest zwyci?stwo Chrystusa nad wszelkim "zwyci?stem" nico??ci.

(Luigi Giussani)


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją