Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 1999 > Biuletyn listopad / grudzie??

Ślady, numer specjalny / 1999 (Biuletyn listopad / grudzie??)

Od redakcji

By?? ojcem poniewa?? umia?? by? synem

W nocy 26 maja zgin??? w powa??nym wypadku samochodowym Enzo Piccinini, chirurg, odpowiedzialny z ruchu Comunione e Liberazione. Pi?tego czerwca sko??czy??by 48 lat. Pozostawi?? ??on? i czw??rk? wspania??ych dzieci: Chiar?, Mari?, Pietro i Ann? Rit?.


Wieczorem 12 grudnia 1998 r. przem??wi?? do o??miu tysi?cy student??w z CL podczas ich rekolekcji w Romini. Proponujemy zapis tego ??wiadectwa, poprzedzony listem ksi?dza Giussaniego, rozes??anym do wszystkich wsp??lnot CL we W??oszech i na ??wiecie zaraz po otrzymaniu wiadomo??ci o ??mierci Enzo. W li??cie tym jego ??wiadectwo zyskuje blask s??onecznego ??wiat??a, ja??niej?cego w tym, kto wci??? rozpoznaje ?? i wskazuje nam wszystkim jako ??wiat??o na drodze ?? dobre oblicze Tejemnicy, kt??ra czyni wszystko.

Non nobis Domine, sed nomini Tuo da gloriam.

Dzi?kujemy, Enzo.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją